Σε όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων, κάθε επιβάτης δικαιούται τη μεταφορά της πρώτης αποσκευής του, χωρίς καμία χρέωση.

Αναλυτική ενημέρωση στη σελίδα:

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες.