• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
    ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ
    ΧΡΕΩΣΕΙΣ
  • TΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποχρεώσεις επιβατών

Έλεγχος Εισιτηρίου και αποσκευής (Check-in)

Κάθε επιβάτης υποχρεούται να μεταφέρει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για τον έλεγχο (Check-in) και την επιβίβαση στο αεροσκάφος. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των εγγράφων, οι αρχές του αεροδρομίου δεν επιτρέψουν την επιβίβαση του επιβάτη στο αεροσκάφος, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση. Κάθε επιβάτης υποχρεούται να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για έλεγχο, τουλάχιστον μία ώρα και τριάντα λεπτά (01:30) για πτήσεις εσωτερικού και τουλάχιστον δύο ώρες (02:00) για διεθνείς πτήσεις, πριν από την αναφερόμενη ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους. Ο Έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών τερματίζεται τριάντα λεπτά (00:30) πριν από την αναφερόμενη ώρα αναχώρησης του αεροσκάφους.

Μετά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων και των αποσκευών, ο επιβάτης πρέπει να μεταβεί στη πύλη αναχώρησης του αεροδρομίου.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης καθυστερήσει είτε για τον έλεγχο ή για την επιβίβαση και δεν καταστεί δυνατόν να ταξιδέψει με την αναφερόμενη πτήση, τότε ο επιβάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής του ναύλου του εισιτηρίου.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον αερομεταφορέα, σχετικά με το ταξίδι, μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες κρατικές αρχές για λόγους ελέγχου συνόρων και ασφάλειας αερομεταφορών.

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Ενήλικες

Οι ενήλικες επιβάτες πρέπει να προσκομίζουν στις αρχές του αεροδρομίου κατά τον έλεγχο τα ακόλουθα έγγραφα:
Εισιτήριο επιβάτη
Ταυτότητας ή διαβατήριο εν ισχύ.
Ιατρικό πιστοποιητικό σε περίπτωση που ο επιβάτης έχει κάποιο πρόβλημα υγείας.
Πιστοποιητικό μεταφοράς και χρήσης όπλου σε περίπτωση μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού ή των στρατιωτικών στελεχών.

Βρέφη και παιδιά

Για βρέφη έως 24 μηνών και για τα παιδιά 2-12 ετών απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
Δημόσιο έγγραφο με τη φωτογραφία του βρέφους ή του παιδιού, που αποδεικνύει την ταυτότητά του.
Πιστοποιητικό γέννησης ή υγείας.
Σε περίπτωση που το βρέφος ή το παιδί συνοδεύεται από έναν από τους γονείς του, τότε πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένη επιστολή υπογεγραμμένη από τον άλλο γονέα και σφραγισμένη από τη Δημόσια Αρχή.

Δικαιώματα Επιβατών

Ευρωπαϊκός Κανονισμός

Τα δικαιώματα των επιβατών καθορίζονται σαφώς στον κανονισμό Β (ΕΚ) αριθ.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:EN:HTML

Έγκυοι Γυναίκες

Γενικές πληροφορίες για εγκύους γυναίκες

Οι έγκυοι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται και να λαμβάνουν την έγκριση του γιατρού τους ή του ασφαλιστικού συμβούλου, προκειμένου να μπορούν να ταξιδεύουν με αεροσκάφος. Κανονικά μέχρι την 25η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, δεν απαιτούνται ιατρικά πιστοποιητικά για την υγεία της εγκύου γυναίκας για ταξίδια με αεροσκάφος.

Οι έγκυοι γυναίκες που ταξιδεύουν με αεροσκάφος μεταξύ της 27ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και της 34ης εβδομάδας, υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό από το γιατρό τους, εγκρίνοντας και επιβεβαιώνοντας ότι είναι ασφαλές για την έγκυο γυναίκα να ταξιδεύει με αεροσκάφος. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να παραδοθεί στο προσωπικό του αερομεταφορέα ή στον αντιπρόσωπο του αερομεταφορέα πριν από τις πτήσεις.

Οι έγκυοι γυναίκες δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν με αεροσκάφος, όταν βρίσκονται στην 35η ή μεταγενέστερη εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Υπηρεσίες για επιβάτες με ειδικές ανάγκες

Το άτομο με ειδικές ανάγκες αναγνωρίζεται από τη δυσκολία για περπάτημα ή μετακίνηση και από το είδος της βοήθειας που απαιτείται να παρασχεθεί πριν από την πτήση, κατά τη διάρκεια της πτήσης και μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο προορισμού.

Κατά την έκδοση του εισιτηρίου από τον Ταξιδιωτικό Πράκτορα για επιβάτη με ειδικές ανάγκες, ζητείται η παροχή υπηρεσιών για την ασφαλή μεταφορά του επιβάτη και αναγράφεται στο εισιτήριο του ανάπηρου επιβάτη.

Σε περίπτωση που οι τυφλοί ή κωφοί επιβάτες δεν συνοδεύονται από άτομο, παρέχεται το δικαίωμα να συνοδεύονται από σκύλο οδηγό. Ο σκύλος-οδηγός ταξιδεύει δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι εκπαιδεύεται για το σκοπό αυτό από αναγνωρισμένο οργανισμό και παρουσιάζει επίσημα έγγραφα.

Σε περίπτωση που ο ανάπηρος επιβάτης πρέπει να συνοδεύεται από υπάλληλο από τη στιγμή της άφιξής του στον αερολιμένα αναχώρησης μέχρι την άφιξή του στον αερολιμένα προορισμού, αυτό μπορεί να γίνει μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον αερομεταφορέα.

Ασυνόδευτα παιδιά

Υπηρεσίες για ασυνόδευτα παιδιά

Τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 12 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτα μόνο υπό τους όρους ότι ένας γονέας ή κηδεμόνας θα τα μεταφέρει στο αεροδρόμιο αναχώρησης και θα είναι παρόντα στο αεροδρόμιο άφιξης, καθώς και ότι ο αερομεταφορέας ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα ενημερωθεί κατά την έκδοση του εισιτηρίου.

Η υπηρεσία για τους «ασυνόδευτους» θα μπορούσε να παρέχεται σε νέους επιβάτες (YP) από 12 ετών έως 16 ετών, εάν αυτό θα ζητηθεί κατά την έκδοση του εισιτηρίου.

Για να ταξιδέψει το παιδί, κατά τον έλεγχο (check-in) στο αεροδρόμιο, ο γονέας ή ο κηδεμόνας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει μια τυποποιημένη φόρμα (UMNR). Μετά από αυτό το παιδί θα συνοδευτεί από το προσωπικό εδάφους και θα επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Κατά την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο προορισμού, ένα άτομο από το προσωπικό εδάφους θα παραδώσει το παιδί στον γονέα ή τον κηδεμόνα, μετά την πιστοποίηση της αναγνώρισης του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει ένα τυποποιημένο έντυπο. Αυτή η υπηρεσία χρεώνεται με επιπλέον χρέωση.

Αποσκευές

Βάρος αποσκευών

Ενήλικες επιβάτες και παιδιά 2 έως 12 ετών έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν μία (1) αποσκευή και μία (1) τσάντα στο επιτρεπόμενο βάρος, όπως ορίζεται στις διατάξεις της κατηγορίας καθισμάτων.

Τα βρέφη (έως 24 μηνών) δεν έχουν δικαίωμα αποσκευής ή χειραποσκευής. Επιτρέπεται η μεταφορά του ειδικού καθίσματος των μωρών, χωρίς χρέωση. Το βάρος αποσκευών και τσαντών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.

Ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη φόρτωση οποιασδήποτε αποσκευής που έχει βάρος άνω του επιτρεπόμενου μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

Σε περίπτωση βάρους αποσκευών μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο, τότε ο επιβάτης χρεώνεται με ποσόν για κάθε κιλό πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος.

Κατά τη συσκευασία της τσάντας σας, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι υγρά όπως αλκοόλ, ελαιόλαδο ή τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται επαρκώς, προκειμένου να αποφευχθεί η θραύση και αυτό να προκαλέσει ζημιά στις αποσκευές σας ή σε άλλες αποσκευές επιβατών.

Ζημιές, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών

Σε περίπτωση ζημιάς, καταστροφής ή απώλειας αποσκευών, ο επιβάτης υποχρεούται να προβεί σε γραπτή δήλωση στο γραφείο του αερομεταφορέα ή του αντιπροσώπου του στο αεροδρόμιο άφιξης. Σε αντίθετη περίπτωση, καμία αξίωση ή/και ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένου υποκειμενικής ή αντικειμενικής αξίας, όπως κοσμήματα, παλιά αντικείμενα ή χαρτονομισμάτων, ο Αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε σχετική αξία, εάν τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν δηλωθεί και ασφαλιστεί από τον επιβάτη με δική του ευθύνη

Η αξίωση για απώλεια αποσκευών, καταστροφή ή ζημιά αποσκευών του επιβάτη περιορίζεται στο ποσό που ορίζει η Αεροπορική Εταιρεία

Κατοικίδια ζώα

Όροι μεταφοράς κατοικίδιων ζώων

Τα κατοικίδια ζώα (σκύλοι και γάτες) επιτρέπεται να μεταφέρονται στην καμπίνα των επιβατών, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω:
Το βάρος του κατοικίδιου ζώου, συμπεριλαμβανομένου του πλαστικού ή μεταλλικού κιβωτίου μεταφοράς (διαστάσεις 40X25X20 cm) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επτά (7) κιλά.

Τα κατοικίδια ζώα παραμένουν στο κουτί μεταφοράς τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο πρέπει να βρίσκεται κάτω από το κάθισμα μπροστά από τον επιβάτη και σε καμία περίπτωση στο κάθισμα.

Κατά τον έλεγχο - κατά τη διαδικασία, απαιτούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το κατοικίδιο ζώο, συμπεριλαμβανομένου του φυλλαδίου υγείας / εμβολιασμού που επαληθεύουν επίσης τον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου ζώου.

Σε κάθε πτήση, ο αριθμός των κατοικίδιων ζώων που θα μπορούσαν να μεταφερθούν είναι περιορισμένος. Αυτή η υπηρεσία χρεώνεται με επιπλέον χρέωση.

Απαγορευμένα Υλικά

Απαγορευμένα υλικά επί του αεροσκάφους

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στην καμπίνα ενός αεροσκάφους, πυροβόλα όπλα και όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, αμβλύ όργανα, εκρηκτικά και εύφλεκτες ουσίες, χημικές και τοξικές ουσίες.

Αντικείμενα και υλικά που δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε τσάντες:
Εκρηκτικά, συμπεριλαμβανομένων των πυροκροτητών, των θρυαλλίδων, των χειροβομβίδων, των ναρκών και των εκρηκτικών, αερίων: προπανίου, βουτανίου, εύφλεκτων υγρών, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, της μεθανόλης, των εύφλεκτων στερεών και των αντιδραστικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του μαγνησίου, των πυροσβεστών, των πυροτεχνημάτων, των πυροτεχνημάτων, των φωτοβολίδων, των οξειδωτικών και των οργανικών υπεροξειδίων, συμπεριλαμβανομένης της χλωρίνης, των εργαλειοθηκών επισκευής αμαξώματος αυτοκινήτων, των τοξικών ή μολυσματικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του δηλητηρίου αρουραίων, του μολυσμένου αίματος, του ραδιενεργού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών ή εμπορικών ισοτόπων, των διαβρωτικών, συμπεριλαμβανομένου του υδραργύρου, των μπαταριών οχημάτων, κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος καυσίμου του οχήματος που περιείχαν καύσιμα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης

Γενικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης

Κάθε επιβάτης υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες και τις εντολές του πληρώματος του αεροσκάφους, το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ασφάλεια της πτήσης, των επιβατών και των αποσκευών.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές) για την ασφάλεια της πτήσης. Αυτός ο εξοπλισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, όταν οι επιβάτες θα αποβιβαστούν από το αεροσκάφος.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε χώρο του αεροσκάφους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση. Όλοι οι χώροι κοινής χρήσης είναι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές καπνού που θα ενεργοποιήσουν το σύστημα συναγερμού του αεροσκάφους σε περίπτωση καπνίσματος.

Άλλες Χρεώσεις

Για τη μεταφορά διαφόρων αντικειμένων
υπάρχουν χρέωσεις
Ασυνόδευτο παιδί (1 άτομο) 45.00€
Επιλογή Θέσεως 10.00€


Κατοικίδιο ζώο 8kg στο θάλαμο των επιβατών 50.00€

Ανά τεμάχιο
Εξοπλισμός αναψυχής 50.00€
Ιστιοσανίδα 50.00€
Skateboard 50.00€
Ποδήλατο 50.00€
Εξοπλισμός κατασκήνωσης 50.00€

Ανά κιλό
Εξοπλισμός καταδύσεων 25.00€
Εξοπλισμός Golf 25.00€
Σκι 25.00€