Οι εποχικές πτήσεις της περιόδου Δεκεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιούνται με τα αεροσκάφη: