Οι επιβάτες διεθνών πτήσεων οι οποίοι ταξιδεύουν σε Ελληνικούς προορισμούς έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Passenger Locator Form, 24 ώρες πριν την αναχώρησή τους από την χώρα προέλευσης τους.
Η παράληψη αυτής της υποχρεώσεως, δεν επιτρέπει την επιβίβαση τους στο αεροσκάφος.

Οι επιβάτες χωρών του εξωτερικού οι οποίοι επιβιβάζονται σε διεθνή πτήση από τη χώρα τους προς την Ελλάδα, οφείλουν να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος μοριακού ελέγχου (PCR) μέχρι 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στην Ελλάδα, ή
  • Βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου Rapid Antigen μέχρι 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στην Ελλάδα, ή
  • Πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID – 19, ή
  • Πιστοποίηση ανάρρωσης από COVID-19, από δύο έως και εννέα μήνες μετά το θετικό έλεγχο PCR ή Antigen ή
  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Τα ταξίδια εντός της Ελλάδος, πραγματοποιούνται κανονικά με ορισμένες προϋποθέσεις για τους επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν προς νησιωτικούς προορισμούς.