Κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε, για να προσφέρουμε ένα ασφαλές, υγιεινό και προστατευμένο ταξίδι στους επιβάτες μας. Αυτή είναι η προτεραιότητα μας κάθε ημέρα.

Συνεργαζόμαστε με μία έμπειρη και εξουσιοδοτημένη εταιρεία από τις Aρχές, η οποία παρέχει υπηρεσίες απολύμανσης των αεροσκαφών μας σε καθημερινή βάση και καθαρισμούς μετά από κάθε πτήση.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους επιβάτες μας και για τα πληρώματά μας.