Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία σας σε μία από τη διεύθυνση σας ενδιαφέρει. Όλες οι αιτήσεις καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Υπάλληλοι Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων/Επιμελητές Πτήσεων

Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενη εμπειρία σε περιβάλλον OCC/Flight Dispatch. Προτιμότερη εμπειρία σε τακτικά και μη τακτικά δρομολόγια.
 • Γνώση συστήματος PPS-AIR SUPPORT & Crew Briefing.
 • Γνώση αεροπορικής μετεωρολογίας.
 • Περιορισμοί κανονισμού πληρωμάτων (Flight Time Limitations).
 • Γνώσεις επιδόσεων αεροσκαφών (Aircraft Performance).
 • Γνώσεις Αεροναυτικών Δεδομένων και Χαρτών Πλοήγησης (Navigation Charts).
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή/και αργίες.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης ως μέλος της ομάδας με άλλους Συντονιστές Πτήσεων.
 • Δυνατότητα τήρησης αυστηρής εμπιστευτικότητας σε όλες τις περιπτώσεις.
 • Οργανωμένη και σχολαστική.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και ιεράρχησης εργασιών με ελάχιστη επίβλεψη.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών.
Αίτηση

Θέσεις πληρωμάτων καμπίνας αεροσκαφών

Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Ελαχιστο όριο ηλικίας τα 20 έτη
 • Απολυτηριο Λυκείου
 • Αριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επιπρόσθετη γλώσσα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Σε ισχύ Ευρωπαϊκό Διαβατήριο
 • Επιβεβαιωση EASA έντυπο 142
 • Αριστη Ιατρική και Φυσική σωματική κατάσταση
 • Ευελιξια σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Προηγουμενη εμπειρία σε Α320 θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Συμπληρωματικά η Εταιρία προσφέρει
 • Πληρη Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας
 • Προσωπικη Ασφάλεια Υγείας
 • Ευκαιριες εξέλιξης καριέρας
 • Ανταγωνιστικους μισθολογικούς όρους
Αίτηση

Θέσεις χειριστών αεροσκαφών

Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Ελαχιστο όριο ηλικίας τα 21 έτη
 • Γνωση Αγγλικών κατά ICAO τουλάχιστον επιπεδου 4 καταχωρημένο στο Πτυχίο
 • Πτυχιο EASA:ATPL η CPL(frozen ATPL)σύμφωνα με τον κανονισμό EASA FCL
 • Σε ισχύ ικανότητα τύπου Α320
 • Σε ισχύ ικανότητα πτήσεως με όργανα
 • Σε ισχύ ιατρικο πιστοποιητικό τάξεως 1
 • Ελεύθεροι στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Τελευταια πτήση με Α320 εντός 12 μηνών
 • Συνολικη εμπειρία Κυβερνητών 5000 ώρες εκ των οποίων 1500 ελάχιστο όριο στο Α320
 • Συνολικη εμπειρία Συγκυβερνητών 1000 ώρες εκ των οποίων 300 ελάχιστο όριο στο Α320
Συμπληρωματικά η Εταιρία προσφέρει
 • Πληρη Εκπαίδευση στο αντικείμενο εργασίας
 • Προσωπικη Ασφάλεια Υγείας
 • Ευκαιριες εξέλιξης καριέρας
 • Ανταγωνιστικους μισθολογικούς όρους
Αίτηση

Θέσεις Οικονομικού Τμήματος

Η Δελφική Αεροπορία δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις στελεχών του Οικονομικού Τμήματος. Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε Λογιστήριο
 • Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσης
 • Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων και χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
Αίτηση

Θέσεις Διοικητικού Τμήματος

Η Δελφική Αεροπορία δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις στελεχών του Διοικητικού Τμήματος. Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραμματείας
 • Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσης
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων (Microsoft Office)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
Αίτηση

Θέσεις Εμπορικού Τμήματος

Η Δελφική Αεροπορία δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις στελεχών του Εμπορικού Τμήματος. Ελάχιστες απαιτήσεις και δεξιότητες

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε ανάλογη θέση ή σε Τουριστικό Πρακτορείο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσης και μίας επί πλέον ξένης γλώσσης
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση αεροπορικών συστημάτων κρατήσεων και προγραμμάτων (Microsoft Office)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
Αίτηση


Βασικές Προϋποθέσεις για κάθε ενδιαφερόμενο εκτός των πληρωμάτων αεροσκαφών
 • Πρέπει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει απταίστως την Ελληνική γλώσσα.
 • Να διαθέτει την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 • Να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία ή να μην είναι υπόχρεος.
 • Να είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδος τα τελευταία επτά συνεχή έτη.

Ενημερωτική Σημείωση:
 • Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν μετά τον έλεγχο τους και θα οριστούν ημερομηνίες για προσωπική επικοινωνία και συνέντευξη για όσους κριθούν ότι στην συγκεκριμένη περίοδο πληρούν τις απαιτήσεις της εταιρείας.