Η διαδικασία για την απόκητηση της άδειας αερομεταφορέα από την αρχή Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Στις 19 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των στελεχών της Δελφικής Αεροπορίας, με τους επιθεωρητές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και υπεβλήθησαν τα απαιτούμενα έγγραφα για έγκριση.

Προετοιμαζόμαστε να είμαστε σύντομα κοντά σας και θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε στις πτήσεις μας.